בצל עץ השיטה העתיק, נדמה כצומח מתוך המדבר, ממוקם חאן מדברי שניבנה מבוץ כפות דקלים, מחצלות וחומרים ממוחזרים החומרים הטבעיים, הצבעים ומגוון הצורות / טקסטורות והשקט סביב משרים הרגשה קסומה ואווירת ניתוק מוחלטת חייג אלינו שלח לנו מייל גלריה מפה WAZE אודותינו לאתר הבית
In the shadow of an ancient acacia tree, growing in the heart of the desert, there is a desert inn (khan) built of mud and date palms and decorated with carpets and recycled items—all natural. The variety of natural colors, shapes and textures and the peaceful environment produce a charming, soothing sensation and a sense of complete detachment from the hubbub of everyday life. Dial Send E-mail Gallery Map WAZE About us Classic homepage
A la sombra de una añosa acacia que parece crecer del desierto, se encuentra la agreste Posada de barro, hojas de palma, esteras y materiales reciclados. Los materiales naturales, los colores, la variedad de formas / texturas y la tranquilidad del entorno confieren una sensación mágica y un ambiente de aislamiento total. Llamar Enviar E-mail Galería Mapa WAZE ¿Quiénes somos? Página de inicio clásico
В тени старой акации, которая как будто выросла среди пустыни, расположен постоялый двор (хан), созданный из глины, пальмовых веток, циновок и рециклизированных материалов. Природные материалы, краски, разнообразие форм / текстур и абсолютная тишина вокруг создают волшебное ощущение и атмосферу полной изоляции. звонить по электронной почте галерея карта WAZE о нас классика Главная страница
Im Schatten der antiken Akazien, die wie aus der Wüste wachsen, befindet sich ein orientalisches Gästehaus - der Khan - gebaut aus Lehm, Palmenzweigen, natürlichen Matten und recycelten Baustoffen. Die natürlichen Materialien, Farben und die Vielzahl von Formen und Texturen, zusammen mit der Stille rundum, werden Sie in eine magische Stimmung versetzen und Ihnen eine Atmosphäre der völligen Abschaltung bieten. rufen Sie uns senden Email Galerie Karte WAZE über uns klassische Homepage
All’ombra di un antico albero di acacia, si trova il Chan del deserto, che appare come se crescesse dal deserto stesso. Il Chan è stato costruito di fango, palma da dattero, stuoie e materiali riciclati. I materiali naturali, i colori e la varietà di forme / strutture e la tranquillità circostante – infondono una sensazione magica e creano un’atmosfera di distacco completo. Il Chan si intona con armonia con il suo ambiente naturale, senza elementi che disturbino la tranquillità e la quiete, e consente a chi vi entra di immergersi nei vasti spazi aperti circostanti. comporre Invia per e-mail galleria mappa WAZE Chi siamo Homepage classic
A l’ombre du vieil acacia qui semble avoir transpercé le cœur du désert, se trouve l’Eco-Lodge Beerotayim, un caravansérail (voir définition) entièrement bâti à base de matériaux recyclables, de branches de palmiers et de boue. Les matériaux naturels, la diversité des couleurs, des formes et des textures ainsi que le silence assourdissant du désert, sont autant d’invitations à l’enchantement et à la relaxation. Appelez-nous Envoyer par e-mail Galerie Carte WAZE À propos de nous Page d'accueil classique
In de schaduw van de eeuwenoude acasiaboom die zijn oude takken de hemelsblauwe lucht insteekt, ligt onze woestijnherberg gemaakt van leem en hergebruikte materialen. Met deze boom is het allemaal begonnen. Want alleen waar schaduw (en water) in de woestijn aanwezig zijn, is er mogelijkheid om te verblijven. Waar jaren geleden eerst alleen een grote theepot aan een lage tak hing, en theeglaasjes in een ijzeren box onder een struik lagen voor de gasten van ezeltochten; ligt nu onze 'Chaan'. Bel ons Stuur E-mail Galerij Kaart WAZE Over ons Classic homepage